Databáze nebezpečných výrobků

Trojdílný snídaňový set STAR WARS KYLO REN

keramická sada star wars

Jedná se o 3dílnou keramickou snídaňovou sadu obsahující talíř, hrnek a misku s dekorem postavy Kylo Rena z filmové série Star Wars. Hrníček je dekorován po vnější straně, přičemž část dekoru zasahuje do okraje pro pití. Na spodní části všech výrobků se pod glazurou nachází text: Personality product Ltd., 1452836-100, starwars.com, © @ ™ Lucasfilm Ltd., Made in China. Dále se zde nachází piktogram výrobku určeného pro styk s potravinami (symbol „pohárku a vidličky“), piktogram vyjadřující vhodnost výrobku k použití v mikrovlnné troubě (symbol mikrovlnné trouby) a piktogram výrobku vhodného do myčky. Sada je balena v barevné papírové skládačce, opět s dekorem postavy Kylo Rena ze Star Wars. Na obalu se nacházejí cizojazyčné texty identifikující výrobek, označení šarže a různé číselné kódy (včetně čárového – EAN – kódu), recyklační symbol, symbol Zeleného bodu, piktogram výrobku určeného pro styk s potravinami (symbol „pohárku a vidličky“), piktogram vyjadřující vhodnost výrobku k použití v mikrovlnné troubě (symbol mikrovlnné trouby) a piktogram výrobku vhodného do myčky. Na dolepené etiketě se nacházejí údaje o distributorovi.

Kategorie Domácnost - Kuchyňské potřeby
Riziko Chemické
Nebezpečí

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při použití tohoto talíře může docházet k uvolňování kadmia do potraviny a následně k průniku kadmia do organismu člověka. Toxicita kadmia je vysoká a kadmium se dokáže hromadit v lidském organizmu, hlavně v ledvinách a játrech. Detoxikace je pomalá a hrozí nebezpečí chronických otrav.

Země původu Čína
Rozpor s

Z okraje pro pití hrnku se uvolňuje kadmium v množství 0,256 mg/předmět. Z vnitřní plochy talíře se uvolňuje kadmium v množství 1,12 mg/dm2 a z misky se uvolňuje kadmium v množství 2,84/l. Výrobek pro obsah tohoto prvku nesplňuje požadavky závazných předpisů, a to článku 3 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS, podle kterého musí být tyto materiály a předměty vyrobeny tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek použití neuvolňovaly své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Dále nebyly splněny požadavky § 19 odst. 1 ve spojení s oddílem 1 přílohy č. 9 bod 1.1 vyhlášky č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů.

Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 19.12.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit