Databáze nebezpečných výrobků

Toaletní voda LOCASTE, EAU DE LOCASTE

locaste parfém

Jedná se o kosmetický přípravek – toaletní vodu ve skleněné lahvičce kulovitého tvaru do poloviny mléčně zabarvená, která je zabalena v originálním papírovém obalu a celofánu. Na přední straně papírového obalu jsou uvedeny údaje identifikující výrobek. Na zadní straně obalu je uveden neúplný seznam přísad, anglické texty, odkaz na pravděpodobného výrobce. Na spodní straně papírového obalu je uvedena země původu, neexistující EAN kód, recyklační symbol, piktogram hořlaviny, symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“), symbol otevřeného kelímku s údajem 36M a symbol zeměkoule. Nebyla splněna oznamovací povinnost před uvedením výrobku na trh. Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např.: osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce), kompletní seznam přísad.

Kategorie Zdraví a kosmetika - Kosmetika
Riziko Zdravotní
Nebezpečí

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

Země původu Čína
Rozpor s

Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Čárový kód 6937372257654 (kód neexistuje)
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 10.10.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit