Databáze nebezpečných výrobků

Textilní panenka ZUDY DOLLS

Textilní panenka ZUDY DOLLS

Mrkací panenka, vysoká cca 30 cm, má plastovou hlavičkou s dlouhými bloďatými vlásky. Tělíčko a končetiny jsou vyrobeny z textilního materiálu. Je oblečena v šatičkách z textilního „pogumovaného“ materiálu kombinovaného s krajkou.

Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Zdravotní, chemické
Nebezpečí

Panenka nevyhověla bezpečnostním požadavkům na hračky, neboť laboratorní ověření prokázalo, že v materiálu hračky je přítomný ester kyseliny ftalové Di(2-ethylhexyl)ftalát - DEHP. Ten se nesmí používat jako látka nebo složka přípravků v koncentraci vyšší než 0,1 % hmot. v měkčených plastových materiálech, sloužících k výrobě hraček a předmětů pro péči o děti (bod 51 přílohy č. XVII nařízení 1907/2006 - REACH). Zkoušený vzorek dle výsledků laboratoře obsahoval 2,8 0,2 % hmotnostních DEHP.

Nelze proto vyloučit, že se z materiálu, který byl použit na výrobu hračky, může při běžném způsobu užívání uvolňovat ester kyseliny ftalové - DEHP, který je považovaný za chemickou látku negativně působící na zdravý vývoj malých dětí.

Země původu Čína
Rozpor s

Na výrobku nejsou uvedeny identifikační údaje v souladu s požadavky příslušného nařízení vlády (NV č. 86/2011 Sb.).

Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Opatření přijatá v ohlašující zemi

Česká obchodní inspekce uložila kontrolované osobě ochranné opatření, tj. zákaz distribuce a stažení textilní panenky z distribuce, aby zamezila dalšímu výskytu totožného výrobku na trhu, neboť nesplňuje bezpečnostní požadavky na hračky. Údaje o nebezpečné hračce byly zveřejněny v databázi RAPEX.

Datum publikace 01.10.2015
Zdroj: ČOI

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit