Databáze nebezpečných výrobků

Linea Casa S.r.l. termofor

Hlášení RAPEX 15/2021

Plastová/pryžová láhev na horkou vodu s obalem z látky.

Zabaleno v průhledném plastovém sáčku.

Kategorie Ostatní - Ostatní
Riziko Chemické, ohrožení životního prostředí
Nebezpečí

Výrobek obsahuje nadměrné množství polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH); zejména benzo[e]pyren (BeP), benzo[a]anthracen (BaA), chrysen (CHR) a benzo[b]fluoranthen (BbFA) (naměřené hodnoty: 2,49 mg/kg, 1,27 mg/kg, 11,25 mg/kg a 1,28 mg/kg). Tyto PAH mohou způsobit rakovinu, existuje podezření, že jsou mutagenní, a jsou dlouhodobě vysoce toxické pro vodní organismy.

Země původu Čína
Padělek Ne
Rozpor s

Výrobek nesplňuje požadavky nařízení REACH.

Čárový kód 8532105111142
Číslo šarže BO-11114
Země záchytu Ohlašující: Itálie
Opatření přijatá v ohlašující zemi

Povinná opatření: zákaz uvádění výrobku na trh a všech doprovodných činností (dovozce).

Datum publikace 20.04.2021
Zdroj: RAPEX - jednotný trh EU

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Poprvé zveřejněno v angličtině v rámci Týdenního přehledu notifikací RAPEX Generálním ředitelstvím pro zdraví a ochranu spotřebitele Evropské komise na oficiální stránce Evropské unie "Europa" prostřednictvím Rychlého výstražného systému EU pro nepotravinářské spotřebitelské výrobky (RAPEX) http://ec.europa.eu/rapex © European Union, 2005 - 2021 Oficiální kontaktní místa členských zemí a zemí EFTA-EEA poskytují informace v těchto týdenních přehledech. Podle ustanovení Přílohy II.10 ke směrnici o všeobecné bezpečnosti výrobků (2001/95/ES) nese odpovědnost za informaci notifikující strana. Komise nepřebírá žádnou zodpovědnost za přesnost poskytnutých informací. Český překlad: © dTest, o.p.s., 2021. Odpovědnost za překlad nese dTest, o.p.s.

Přihlásit