Databáze nebezpečných výrobků

Dometic, MOBILE LIVING - MADE EASY tekutý čistič toalety

Hlášení RAPEX 1/2022

Tekutý čisticí přípravek na toalety v černé plastové láhvi. Výrobek se prodával také online.

Výrobek se prodává v černé plastové láhvi s bílými nápisy.

Typ výrobku 500 ml
Kategorie Domácnost - Chemické výrobky
Riziko Chemické
Nebezpečí

Výrobek obsahuje látky senzibilizující pokožku, jako je methylisothiazolinone (MI) a benzisothiazolinone (BTI) (0,012 % a 0,009 % hmotnostních), bez řádného označení (výstražný piktogram a věta o nebezpečnosti, výstražná značka, související rizika). Dále výrobek obsahuje aromatický alergen linalool (0,031 % hmotnostních), aniž by byl uveden. Dermální kontakt s výrobky obsahujícími MI může u senzibilizovaných osob vyvolat alergickou kontaktní dermatitidu. Benzisothiazolinon a linalool jsou kožní senzibilizátory a mohou vyvolat alergické reakce nebo kontaktní dermatitidu. 

Rozpor s

Výrobek nesplňuje požadavky Nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP) a Nařízení o detergentech.

Číslo šarže B09122016
Země záchytu Ohlašující: Francie
Opatření přijatá v ohlašující zemi

Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů, stažení výrobku z trhu (dovozce, distributor).

Datum publikace 11.01.2022
Zdroj: RAPEX - jednotný trh EU

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Poprvé zveřejněno v angličtině v rámci Týdenního přehledu notifikací RAPEX Generálním ředitelstvím pro zdraví a ochranu spotřebitele Evropské komise na oficiální stránce Evropské unie "Europa" prostřednictvím Rychlého výstražného systému EU pro nepotravinářské spotřebitelské výrobky (RAPEX) http://ec.europa.eu/rapex © European Union, 2005 - 2022 Oficiální kontaktní místa členských zemí a zemí EFTA-EEA poskytují informace v těchto týdenních přehledech. Podle ustanovení Přílohy II.10 ke směrnici o všeobecné bezpečnosti výrobků (2001/95/ES) nese odpovědnost za informaci notifikující strana. Komise nepřebírá žádnou zodpovědnost za přesnost poskytnutých informací. Český překlad: © dTest, o.p.s., 2022. Odpovědnost za překlad nese dTest, o.p.s.

Přihlásit