Databáze nebezpečných výrobků

Stíny na oči meis, New Attractive Fashion Color

Jedná se o kosmetický přípravek – paletu obsahující 2 barvy stínů na oči v ploché černé plastové krabičce s odklápěcím průhledným plastovým víčkem s uvedením názvu výrobku. Kromě stínů je do krabičky vložen aplikátor. Na zadní straně krabičky je nalepena papírová etiketa s názvem (Kosmetický přípravek), s uvedením funkce kosmetického přípravku (STINY NA OCI, Určený pro líčení), se seznamem přísad, s kódem výrobku (ITEM NO.:BH39070), s datem minimální trvanlivosti (datum 04.2018). Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např.: osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce), jmenovitý obsah a šarže.

Typ výrobku ITEM NO.: BH39070
Kategorie Zdraví a kosmetika - Kosmetika
Riziko Zdravotní
Nebezpečí

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

Rozpor s

Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 21.03.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit