Databáze nebezpečných výrobků

STÍNOVACÍ TUŽKA JEL, davis eýe, DOUBLE COLOUR

Jedná se o kosmetický přípravek – dvoubarevnou oboustrannou tužku s ořezávátkem a chránítkem. Na tužce je uveden anglický nápis identifikující výrobek, číslo odstínu a seznam přísad. Na tužku je nalepena bílá papírová etiketa s českým názvem výrobku, odstínem, čárovým (EAN) kódem a symbolem doby trvanlivosti po otevření (symbol otevřeného kelímku). Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např.: osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce).

Typ výrobku různé odstíny (v závorce vždy uveden EAN kód): 011 fialová (8591098103916), 012 šedobílá (859109810390), 015 modrá (8591098100557), 013 růžová (8591098103947), 010 šedá (8591098103909), 003 modrá (8591098100540), 016 zlatohnědá (8591098100564), 017 modrá 8591098100571, 027 stříbrozlatá (8591098103954), 028 modrá (8591098102018), 037 zelená (8591098102025), 047 černá (8591098404549)
Kategorie Zdraví a kosmetika - Kosmetika
Riziko Zdravotní
Nebezpečí

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

Země původu Čína
Rozpor s

Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 29.08.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit