Databáze nebezpečných výrobků

Slepice velká pískací „Shrilling Chicken“

Plastová hračka představující velkou žlutou plastovou pískací slepici s červenými prvky (hřebínek, zobák, líčka, mašle a pařáty) a bílo-černýma očima. Hračka je balená v síťce, která je připojena k barevnému kartonu. Na kartonu se nachází pouze anglický název výrobku a text „Squeeze Me!!“, značka shody CE a piktogram Zeleného bodu.

Typ výrobku Shrilling Chicken značení dle dolepené etikety: Slepice velká pískací, Y0103
Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Zdravotní
Nebezpečí

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v množství 0,98 % hm.

Rozpor s

Nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Čárový kód 8594046769080
Poznámka

Výrobce: FUNLOK TOYS CO., LIMITED, Huaize Industry Area, Chenghai, Guangdong / Čína

Dovozce/Distributor/Prodejce: Levné knihy a.s., Do Čertous 2660/16, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, IČ: 28226909

(prodejna: Levné knihy, Revoluční 206/8, 400 01 Ústí nad Labem – centrum)

Datum publikace 15.07.2014
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit