Databáze nebezpečných výrobků

Sklenice na pití s dekorem

Jedná se o 3dílnou sadu skleniček s dekorem 4 proužků v modré, červené, žluté a světle zelené barvě, který zasahuje do okraje pro pití. V proužku červené barvy je nápis „Green apple“. Skleničky jsou umístěny v plastovém průhledném obalu. Na spodní straně obalu je nalepena papírová etiketa s uvedením názvu výrobku (také v polském a slovenském jazyce), kód Item No: 2021127, neexistující čarový (EAN) kód, adresa nedohledatelného distributora, země původu, piktogram Zeleného bodu, symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“), recyklační symbol a piktogram výrobku určeného pro styk s potravinami (symbol „pohárku a vidličky“).

Typ výrobku Item No: 2021127
Kategorie Domácnost - Kuchyňské potřeby
Riziko Chemické
Nebezpečí

Z okraje pro pití se uvolňuje kadmium v množství 4,3 mg na skleničku a olovo v množství 45,3 mg na skleničku. Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při pití z takovéto odlivky může docházet ke kontaminaci rtů a nápoje toxickými kovy − olovem a kadmiem a následně k jejich průniku do organismu člověka. Toxicita kadmia je vysoká a kadmium se dokáže hromadit v lidském organizmu, hlavně v ledvinách a játrech. Detoxikace je pomalá a hrozí nebezpečí chronických otrav. U dospělých osob se trávicím ústrojím vstřebává až 10 % přijatého množství olova. U těhotných žen a malých dětí vstřebávání stoupá až na 40 %. Olovo prochází placentou, a proto je při expozici matky exponován i plod. Expozice olovem může vést k poškození celé řady orgánů: ledvin a jater, nervového systému, červených krvinek, cév a svalstva. Při nižších koncentracích dochází k neurologickým poruchám a poškození rozpoznávacích funkcí.

Země původu Čína
Rozpor s

Výrobek pro obsah těchto prvků nesplňuje požadavky závazných předpisů, a to článku 3 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS, podle kterého musí být tyto materiály a předměty vyrobeny tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek použití neuvolňovaly své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Dále nebyly splněny požadavky § 19 odst. 1 ve spojení s oddílem 1 přílohy č. 9 bod 1.4 vyhlášky č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů.

Čárový kód 8713120211271 (kód neexistuje)
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 20.06.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit