Databáze nebezpečných výrobků

Santa Claus

Cca 25 cm vysoká figurka vousatého starce v červeném kabátě olemovaném bílou kožešinou se zlatým vakem přes rameno podobající se Santa Clausovi. Výrobek je balen do barevné papírové skládačky s anglickými texty (název výrobku, země původu, pokyny k použití, varování před obsahem malých částic a z toho vyplývající nevhodnost výrobku pro děti do 3 let – vyjádřeno také piktogramem) a piktogramem Zeleného bodu. K výrobku výrobce vystavil prohlášení o shodě deklarující, že hračka je ve shodě se směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2009/48/ES o bezpečnosti hraček – na obalu je vytištěna značka shody CE. Vzhledem k obsahu DEHP Ministerstvo zdravotnictví Chorvatské republiky zakázalo uvedenému dovozci dovoz této hračky do Evropské unie. Následně byly české orgány informovány Ředitelstvím cel Ministerstva financí Chorvatské republiky o skutečnosti, že tentýž dovozce uvedenou hračku pro děti jako údajně zdravotně nezávadnou uvedl na trh EU v České republice.

Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Chemické
Nebezpečí

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu(DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hřemohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v množství 14,3 % hm.

Země původu Čína
Rozpor s

DEHP nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 11.01.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit