Databáze nebezpečných výrobků

Sada sklenic s obdélníky

Jedná se o 6dílnou sadu sklenic o objemu cca 300 ml s vnějším barevným dekorem ve tvaru obdélníků (žluté, oranžové, zelené, červené), který zasahuje do okraje pro pití. Sklenice jsou umístěny v kartónové skládačce, na níž je uveden anglický název výrobku, neexistující EAN kód a čínské texty. Na dolepené etiketě je uveden vícejazyčný název výrobku, kód ITEM NO: 2021128, neexistující čarový (EAN) kód, adresa distributora, země původu, piktogram Zeleného bodu, symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“), recyklační symbol a piktogram výrobku určeného pro styk s potravinami (symbol „pohárku a vidličky“).

Typ výrobku Item No: 2021128
Kategorie Domácnost - Kuchyňské potřeby
Riziko Chemické
Nebezpečí

Z okraje pro pití se uvolňuje kadmium v množství nejméně 0,31 mg na sklenici a olovo v množství nejméně 3,0 mg na sklenici. Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při pití z takovéto sklenice může docházet ke kontaminaci rtů a nápoje toxickými kovy − olovem a kadmiem a následně k jejich průniku do organismu člověka. Toxicita kadmia je vysoká a kadmium se dokáže hromadit v lidském organizmu, hlavně v ledvinách a játrech. Detoxikace je pomalá a hrozí nebezpečí chronických otrav. U dospělých osob se trávicím ústrojím vstřebává až 10 % přijatého množství olova. U těhotných žen a malých dětí vstřebávání stoupá až na 40 %. Olovo prochází placentou, a proto je při expozici matky exponován i plod. Expozice olovem může vést k poškození celé řady orgánů: ledvin a jater, nervového systému, červených krvinek, cév a svalstva. Při nižších koncentracích dochází k neurologickým poruchám a poškození rozpoznávacích funkcí.

Země původu Čína
Rozpor s

Z okraje pro pití se uvolňuje kadmium v množství nejméně 0,31 mg na sklenici a olovo v množství nejméně 3,0 mg na sklenici. Výrobek pro obsah těchto prvků nesplňuje požadavky závazných předpisů, a to článku 3 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS, podle kterého musí být tyto materiály a předměty vyrobeny tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek použití neuvolňovaly své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Dále nebyly splněny požadavky § 19 odst. 1 ve spojení s oddílem 1 přílohy č. 9 bod 1.4 vyhlášky č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů.

Čárový kód na dolepené etiketě: 8713120211288 (kód neexistuje), na krabici: 6957233101490 (kód neexistuje)
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 20.06.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit