Databáze nebezpečných výrobků

Sada ještěrky v sáčku INSECT

Sada 4 ks různobarevných plastových cca 12 cm dlouhých ještěrek vložených do plastového průhledného sáčku. Sáček je nahoře uzavřen barevným kartonem. Na kartonu se nachází anglický název výrobku INSECT (česky: hmyz) a obrázky různého hmyzu (obojí nekoresponduje se skutečným obsahem výrobku i českou etiketou), značka shody CE

Prodejce: Hong Son Tran, Vilová I 222, 252 42 Vestec, IČ: 01080504, (provozovna: Obchodní dům Centrum, Palackého nám. 21, Polička)

Typ výrobku Sada ještěrky v sáčku, A68051, EAN kód neexistuje
Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Zdravotní
Nebezpečí

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v množství 2,75 % hm.

Země původu Čína
Rozpor s

Nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Čárový kód 8860876680513
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 05.12.2014
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit