Databáze nebezpečných výrobků

Růžový pískací pudl

Hračka z měkčeného plastu – pískací pes (pudl) růžové barvy, výška cca 20 cm, délka cca 15 cm. Hračka je balena do plastové síťky s připevněnou etiketou. Na etiketě je uveden kód výrobku a neexistující čárový (EAN) kód, rozporné informace o vhodnosti výrobku pro děti (v češtině: nevhodné pro děti do 7 let, ve slovenštině: nevhodné pre deti do 3 rokov) – vyjádřeno také piktogramem, země původu, název a adresa dovozce, symbol Zeleného bodu, značka shody CE a další mylné informace (NÁVOD: hračka, CZ).

Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Chemické
Nebezpečí

V měkčených částech hračky byl zjištěn DEHP v množství 23,8 % hm. Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány.

Země původu Čína
Rozpor s

DEHP nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 06.09.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit