Databáze nebezpečných výrobků

Pudr Cheerflor BLUSHER

Jedná se o kosmetický přípravek – pravděpodobně pudr zlaté barvy v plastové krabičce obdélníkového tvaru. Na spodní straně krabičky je nalepena stříbrná etiketa. Na etiketě je uveden název výrobku, seznam přísad, číslo odstínu (3), anglické texty (Productioni licence:XK16-108 5737, Cosmetics Quthorixzed:(99)08-xk-0034, Execution Standard:QB/T 1976-2004, CHEERFLOR COSMETICS CO.,LTD WUHUA RD, HEYETANG DEVELOPMENT AREA YIWU AHEJIAN), symbol Zeleného bodu a značka shody CE. Výrobek není vybaven povinným značením jako je např.: osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce), číslo šarže, jmenovitý obsah, funkce kosmetického přípravku.

Kategorie Zdraví a kosmetika - Kosmetika
Riziko Zdravotní
Nebezpečí

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

Rozpor s

Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 27.09.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit