Databáze nebezpečných výrobků

Profesionální odmašťovač na přírodní řasy Black Diamond La Lill Primer

Čirý kosmetický přípravek balený do průhledné skleněné lahvičky o objemu 15 ml s černým plastovým uzávěrem s aplikátorem (štětečkem). Na lahvičce je nalepena černá etiketa. Na etiketě se nacházejí polské texty identifikující výrobek, složení výrobku, symbol doby trvanlivosti po otevření (symbol otevřeného kelímku) a další značení podle již neplatné legislativy (výstražný symbol hořlaviny a zdraví škodlivé látky/směsi + již nepoužívané tzv. R věty). Na originální etiketu je dolepena bílá papírová etiketa s českým názvem výrobku, popisem funkce výrobku a informací, že se výrobek nanáší na odlíčené řasy. Chyběl návod / zvláštní informace ohledně použití výrobku.

Typ výrobku šarže: 01 2016
Kategorie Zdraví a kosmetika - Kosmetika
Riziko Chemické
Nebezpečí

Laboratorními rozbory byly u výrobku za podmínek testu HET-CAM in vitro, který simuluje vybrané reakce oční tkáně, zjištěny silné dráždivé účinky (tedy nejsilnější dle použité klasifikace). Jednorázový uzavřený kožní test prokázal u exponovaných osob bezprostředně po odstranění testu reakce ve smyslu jednolitého až plamenného zarudnutí (plamenné zarudnutí je v systému klasifikace kožní reakce nejsilnější úroveň), která přetrvávala i v intervalu odečtu 24 a 48 hodin po skončení aplikace. Za podmínek jednorázového otevřeného kožního testu byl zjištěn mírný potenciál dráždivosti pro kůži. Riziko používání tohoto výrobku za obvyklých nebo rozumně předvídatelných podmínek spočívá v možném poškození rohovky chemickým popálením (tato diagnóza byla stanovena lékařem v konkrétním případě spotřebitelky, kdy byla následně nasazena léčba přípravkem používaným při poškození rohovky vyvolaném chemickým popálením oka) a ve vzniku erytému, přetrvávajícímu po skončení aplikace.

Již vzniklé úrazy

Poškození rohovky u spotřebitelky.

Země původu Polsko
Rozpor s

Výrobek tak není bezpečný ve smyslu článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích za obvyklých nebo rozumně předvídatelných podmínek použití s přihlédnutím zejména k obchodní úpravě, k označení; k návodu k použití a likvidaci a k jakýmkoli dalším údajům nebo informacím poskytnutým odpovědnou osobou.

Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 01.07.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit