Databáze nebezpečných výrobků

Přípravek pro vyplachování úst Bucco Septil 3

Přípravek pro vyplachování úst, uvedený na trh jako kosmetický přípravek, je balen do hnědé plastové lahvičky (jmenovitý obsah 125 ml) s bílým uzávěrem. Na etiketě se nacházejí nápisy identifikující výrobek (mj. BUCCOSEPTIL 3 a DIREKT MARKET) a jeho použití. Žádný z textů na etiketě neuvádí jakoukoli kosmetickou funkci výrobku (naproti tomu je uváděna dezinfekční funkce, která je neslučitelná s kosmetickými funkcemi). Na etiketě je dále uvedena země původu, seznam přísad (ve formě neodpovídající platné legislativě), návod k použití, upozornění, název a adresa distributora. Výrobek není vybaven povinným značením, jako je osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce).

Kategorie Zdraví a kosmetika - Kosmetika
Riziko Zdravotní
Země původu Francie
Rozpor s

Odpovědná osoba nesplnila povinnost danou článkem 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (dále jen nařízení) protože nepředložila orgánu dozoru informační dokumentaci včetně zprávy o bezpečnosti kosmetického přípravku. Tím nebyla doložena bezpečnost kosmetického přípravku pro lidské zdraví ve smyslu článků 10 a 3 nařízení. Nebyly splněny další povinnosti, jako je např. předložení důkazu o dodržení správné výrobní praxe výrobce/osoby odpovědné podle č. 11 nařízení nebo identifikace v rámci dodavatelského řetězce (což je v rozporu s článkem 7 nařízení).

Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 06.09.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit