Databáze nebezpečných výrobků

Potravinová fólie

Jedná se o bezbarvou LDPE (Low Density PolyEthylene = nízkohustotní polyethylen) fólii o šířce cca 30 cm zabalenou v plastové fólii s barevným potiskem a texty v českém a slovenském jazyce: „Uchovává potraviny v čerstvém stavu“, vyrobeno v EU, EAN kódem, grafickým symbolem pro styk s potravinami, symbolem Zeleného bodu, symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“), recyklačními symboly.

Kategorie Domácnost - Kuchyňské potřeby
Riziko Zdravotní
Nebezpečí

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že výrobky byly uvedeny na trh, aniž by bylo známo, zda splňují zdravotní požadavky (např. migrace karcinogenních látek, složení, podmínky použití).

Rozpor s

Nebyl splněn požadavek článku 15, odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 (dále jen „nařízení“) týkající se uvedení jména nebo obchodního jména a v obou případech adresy nebo sídla výrobce, zpracovatele nebo prodejce odpovědného za uvedení těchto výrobků na trh v rámci Společenství. Nebyl splněn požadavek článku 17 nařízení, týkající se nutnosti zajištění sledovatelnosti ve všech fázích procesu, kvůli usnadnění kontroly, stažení vadných výrobků, informovanosti spotřebitele a vymezení odpovědnosti. Nebyl splněn požadavek článku 16 nařízení, týkající se povinnosti předložení písemného prohlášení, že výrobky jsou v souladu s předpisy, které se na ně vztahují. Tyto výrobky tak nejsou bezpečné ve smyslu § 3 odst. 2 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Čárový kód 8594054091050 (kód neexistuje)
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 01.07.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit