Databáze nebezpečných výrobků

Pleťové tonikum Khadi Rosenwasser

Bezbarvá tekutina se šedým sedimentem (210 ml) v průhledné plastové lahvičce s černým šroubovacím uzávěrem. Lahvička je zatavena ve fólii, volně přiložen je rozprašovač. Na výrobku je umístěna originální etiketa s německým názvem výrobku, uvedením složení, země původu, dovozce, čísla šarže, data výroby a exspirace (včetně v tomto případě nesprávně použité informace o době použitelnosti v podobě symbolu „otevřeného kelímku“), čárovým (EAN) kódem a symbolem Zeleného bodu. Dále je na lahvičce nalepena bílá papírová etiketa s českým názvem výrobku, popisem jeho funkce a uvedením země původu a distributora.

Typ výrobku šarže/Batch No. R-04
Kategorie Zdraví a kosmetika - Kosmetika
Riziko Mikrobiologické
Nebezpečí

Mikrobiologické vyšetření výrobku prokázalo přítomnost aerobních mezofilních mikrobů v množství 1,3 × 103 KTJ/g, opakované vyšetření z téže šarže prokázalo mírný nárůst obsahu mikrobů na hodnotu 1,85 × 103 KTJ/g. Riziko kontaminace aerobními mezofilními mikroby spočívá ve zhoršení toxikologických vlastností výrobku vinou produkce toxických radikálů a mikrobiálních toxinů činností mikrobů, jejichž důsledkem může být lokální dráždění, event. lokální zánět kůže.

Země původu Indie
Rozpor s

Mikrobiologická kvalita výrobku nesplňuje požadavky Pokynu Vědeckého výboru pro bezpečnost spotřebitelů (SCCS/1501/12), oddíl 4-4 (The SCCS´S Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Substances and their Safety Evaluation, 8th revision), na který odkazuje část 3.3 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) č. 674/2013, o pokynech k příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Limit pro mikrobiální kontaminaci (102 KTJ/g) kosmetického přípravku kategorie I (mj. výrobky, které se aplikují okolo očí, jako je i zde uvedený) je překročen. Na základě těchto skutečností není uvedený výrobek bezpečný ve smyslu článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích.

Čárový kód 8906020511293
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 25.01.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit