Databáze nebezpečných výrobků

Plenkové kalhotky (distributor Ominia Tour s.r.o.)

Plenkové kalhotky na suché zipy s plastovou a síťovou podšívkou, s motivem barevných (žlutých, modrých, zelených) rybek na bílém podkladu. Výrobek je balen v plastovém sáčku, není vybaven žádnou etiketou, ani žádným kódovým značením (kromě označení velikosti).

Distributor dle značení: Ominia Tour s.r.o., Slavíkova 2357/9, 169 00 Praha - Břevnov, IČ: 01898124 (nedohledatelná firma)

Prodejce: TRAN VTE s.r.o., Máchová 433/63, 741 01 Nový Jičín, IČ: 26863928

Kategorie Děti - Děti - vybavení
Riziko Zdravotní
Nebezpečí

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) ve výrobku spočívá v tom, že při používání výrobku mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s kůží a sliznicemi dítěte a takto mohou přecházet do organismu. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v plastové vložce DEHP v množství 9,85 % hmot.

Rozpor s

Nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 08.09.2014
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit