Databáze nebezpečných výrobků

MELAMINE WARE Plastová dětská jídelní sada

Sada bílého melaminového nádobí tvořená tácem, miskou, vidličkou a lžičkou. Tác a miska mají zelený okraj a jsou zdobeny obrázky hraček, miminka s medvídkem a králíčkem, hmyzu, květin, hvězdiček, obláčků apod. 

Typ výrobku NO. 3105
Kategorie Děti - Kuchyňské potřeby
Riziko Zdravotní
Nebezpečí

Laboratorními testy byla prokázána skutečnost, že z výrobku (konkrétně ze lžičky, která je součástí sady) za předvídatelných podmínek použití uvolňuje formaldehyd v množství 58 mg/kg simulantu. To je v rozporu s články 10 a 11 Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 17260, č. látky 98) a přílohou II. Limit (15 mg formaldehydu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak překročen vícenásobně. Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce.

Země původu Čína
Rozpor s

Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, podle kterého výrobek musí být vyroben tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňoval své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. 

Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 29.12.2012
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit