Databáze nebezpečných výrobků

Pískací sova feifei

Hračka z měkčeného plastu růžové barvy má ve spodní části vloženo bílé pískací zařízení. Hračka je prodávána v plastové síťce a opatřena papírovou etiketou se značkou CE a nápisem feifei toys.

Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Chemické, udušení
Nebezpečí

Hračka nevyhověla bezpečnostním požadavkům na hračky, neboť v materiálu hračky prokázalo laboratorní ověření přítomnost esteru kyseliny ftalové Di(2-ethylhexyl)ftalátu - DEHP. Zkoušený vzorek dle výsledků laboratoře obsahoval 14,1±0,9 % hmotnostních DEHP. Nelze vyloučit, že se z materiálu, který byl použit na výrobu hračky, může při běžném způsobu užívání uvolňovat ester kyseliny ftalové - DEHP, který je považován za chemickou látku negativně působící na zdravý vývoj malých dětí.

Rozpor s

DEHP se nesmí v měkčených plastových materiálech, sloužících k výrobě hraček a předmětů pro péči o děti, používat jako látka nebo složka přípravků v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních (bod 51 přílohy č. XVII nařízení 1907/2006 - REACH). Tato hračka také nesplnila minimální požadavky na bezpečnost hraček stanovené příslušnou technickou normou (EN 71-1:2011 + A3:2014 v článcích 5.1 – Všeobecné požadavky a 5.8 – Tvar a velikost určitých druhů hraček), neboť pískací zařízení je možné oddělit od hračky silou 31,5 N. Takto oddělená píšťalka je malou částí, kterou může dítě při hře snadno vdechnout nebo spolknout.

Čárový kód 6952426522335
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Opatření přijatá v ohlašující zemi

Česká obchodní inspekce, aby zamezila další distribuci totožného výrobku, který nesplňuje technické požadavky na bezpečnost ani na zdravotní nezávadnost hračky, uložila kontrolované osobě ochranné opatření. Veškeré informace o této nebezpečné hračce byly zveřejněny v celoevropské databázi RAPEX pod číslem A12/1307/15.

Datum publikace 21.12.2015
Zdroj: ČOI

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit