Databáze nebezpečných výrobků

PFERDE BALSAM, Kaštan koňský

pferde balsam

Jedná se o kosmetický přípravek – bylinný balzám - v kulaté bílé plastové dóze se šroubovacím víčkem. Na samolepící zelené etiketě se nacházejí údaje identifikující výrobek, neúplný seznam přísad jmenovitý obsah, pokyny k použití tvrzení o kosmetickém přípravku (některá z nich jsou v rozporu s definicí kosmetického přípravku), čárový (EAN) kód patřící jiné firmě (OVERSALE s.r.o.), údaje o osobě zodpovědné za uvedení kosmetického přípravku na trh (výrobci) vymazané z obchodního rejstříku již v roce 2011 (přičemž minimální trvanlivost je uváděna do 2/2017 – tato odpovědná osoba by přípravek již nemohla vyrobit), symbol Zeleného bodu, symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“) a symbol doby trvanlivosti po otevření (symbol otevřeného kelímku).

Kategorie Zdraví a kosmetika - Kosmetika
Riziko Zdravotní
Nebezpečí

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

Rozpor s

Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Čárový kód 8594162050253
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 10.01.2017
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit