Databáze nebezpečných výrobků

EL NABIL Parfémový olej Black Afghan

Jedná se o parfémový olej ve skleněném flakonu s uzávěrem zlaté barvy ozdobený červeným kamínkem s aplikační kuličkou roll-on. Na dně flakónu je vylisováno číslo 33. Flakon je vložen do černé papírové skládačky se zlatými nápisy. Na etiketě na flakonu a skládačce jsou anglické nápisy identifikující výrobek, symbol vah, nominální obsah a informace, že výrobek neobsahuje alkohol. Na skládačce je dále uvedeno složení, datum minimální spotřeby a šarže výrobku, symbol Zeleného bodu, deklarace země původu, neexistující čarový (EAN) kód, piktogram druhu použitého materiálu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). Prodejce připojuje k výrobku příbalový leták s pokyny k použití a varováním. Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např.: osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce) a povinné české texty.

Kategorie Zdraví a kosmetika - Kosmetika
Riziko Zdravotní
Nebezpečí

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

Země původu Spojené arabské emiráty
Rozpor s

Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Čárový kód 6291105501224 (kód neexistuje)
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 29.02.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit