Databáze nebezpečných výrobků

Parfémová voda SEX IN THE CITY (MILLION for men, LUST EAU DE PARFUM, LIGHT, GUESS, C H)

Jedná se pravděpodobně o parfémovou vodu různých barev v čirém nebo neprůhledném flakonu se stříbrným či zlatým uzávěrem, s mechanickým rozprašovačem a s nápisem SEX IN THE CITY a s označením tržního druhu. Flakony jsou uloženy v papírové skládačce s nápisy SEX IN THE CITY a MILLION zboku. Na některých flakonech je etiketa s českým textem s chybami (parfem; vyrobek lze aplikovaf na všechny casti tela; nepoizivat na narusenou pokozku zameztevniknuti do oci; nepouzivejte pro deti do 3 let;…) včetně uvedení data minimální trvanlivosti. Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např.: osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce), jmenovitý obsah (s výj. druhu LUST), seznam přísad a šarže.

Kategorie Zdraví a kosmetika - Kosmetika
Riziko Zdravotní
Nebezpečí

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

Rozpor s

Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází.Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Datum publikace 23.05.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit