Databáze nebezpečných výrobků

Parfémová voda NO. 12, FOR HER, LUCA BOSSI COLECTION

Jedná se o parfémovou vodu ve skleněném flakonu z čirého skla s obrázkem bílé hvězdy a plastovým modrým uzávěrem. Flakon je vložen do černo-bílé krabičky s obrázkem černé hvězdy na přední straně a s černými a bílými nápisy. Na flakonu a na krabičce jsou anglické texty. Na flakonu i na krabičce se nachází identifikace výrobku, symbol hvězdy a jmenovitý obsah. Na spodní straně flakonu je uvedeno číslo 5. Na přední straně krabičky je dále uvedena informace, že obsahuje alkohol, parfém a vodu. Na zadní straně krabičky je neexistující čarový (EAN) kód, symbol Zeleného bodu, číslo výrobku, prohlášení, že vzhled výrobku není možné zaměnit s registrovanou ochrannou známkou a informace, že obsahuje DPG a vonný parfémový olej. Na spodní straně krabičky jsou uvedeny následující texty „Hygienická licence: 08-XK-0016“, „Výrobní licence: XK16-108 6825“, „Norma: QB/T 1858-2004“, původem z Beauty Cosmetics Co., Ltd. Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např.: osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce), seznam přísad a datum minimální trvanlivosti.

Kategorie Zdraví a kosmetika - Kosmetika
Riziko Zdravotní
Nebezpečí

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

Rozpor s

Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Čárový kód 6937926308566 (kód neexistuje)
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 31.03.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit