Databáze nebezpečných výrobků

Panenky Sweet the First, Girl and her Friends

Plastová panenka v růžových botách, s černými rozpuštěnými vlasy v modrých šatech se zlatými hvězdami a s krátkými rukávy. Výrobek je balen do papírové skládačky s průsvitným plastovým průhledem v čelní stěně. Na obalu se nacházejí anglické nápisy identifikující výrobek a určení hračky pro děti nad 3 roky věku (3+ AGES), země původu, kód výrobku, varování před nebezpečím udušení a s tím související upozornění na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let/ 36 měsíců (vyjádřeno také piktogramem), recyklační symboly a značka shody CE. Na zadní stranu je dolepena bílá papírová etiketa s českým názvem výrobku, kódem položky a neexistujícím čarovým (EAN) kódem, uvedením země původu a neexistujícího dovozce s dodatečnými ručními zásahy do názvu firmy, upozorněním na nevhodnost pro holčičky do 3 let z důvodu nebezpečí polknutí nebo vdechnutí malých oddělitelných částí a značkou shody CE.

Typ výrobku Panenky, B-B: BB16-10825
Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Chemické
Nebezpečí

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány.

Země původu Čína
Rozpor s

Homogenizát obličejové části panenky obsahuje DEHP v množství 17,6 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Čárový kód 6917984564746 – kód neexistuje
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 25.07.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit