Databáze nebezpečných výrobků

Panenky Modern Girls, enjoy the living fun!

Plastová panenka s různě upravenými dlouhými vlasy vysoká cca 25 cm v šatech různých barev a střihů. Panenka je uložená v barevné papírové skládačce s čelním průhledným plastovým oknem. Na skládačce se nacházejí anglické texty identifikující výrobek a zemi původu, upozornění na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), kód výrobku, značka shody CE, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a informace, že výrobek byl testován podle mezinárodních norem. Na zadní straně skládačky je dolepená bílá papírová etiketa s českým názvem a alternativním kódem výrobku, čárovým (EAN) kódem patřícím jiné firmě (HRANIPEX), upozorněním na nevhodnost hračky pro děti do 3 let z důvodu polknutí či vdechnutí (vyjádřeno také piktogramem), jménem a adresou distributora, zemí původu, symbolem Zeleného bodu, recyklačním symbolem a symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

Typ výrobku NO.0939, ITEM NO: TT2434K30
Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Chemické
Nebezpečí

V hlavičce panenky byl zjištěn DEHP v množství 22,7 % hm. Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány.

Již vzniklé úrazy

DEHP nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Země původu Čína
Čárový kód 8592434163175
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 06.09.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit