Databáze nebezpečných výrobků

ANGEL THE BEAUTIFUL GIRLS SET panenka

Plastová panenka o velikosti cca 28 cm s dlouhými blond vlasy svázanými do culíku a modrýma očima, oblečená do různobarevných šatů.

Typ výrobku A73658#DOLL TOY, CET NO: 10082588887TS
Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Zdravotní
Nebezpečí

Uvedený výrobek obsahuje v hlavičce DEHP v množství 32,5 % hmot. Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány.

Země původu Čína
Rozpor s

Výrobek nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Čárový kód 6933315571238
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 05.11.2013
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit