Databáze nebezpečných výrobků

THE GIRL´S HOUSE panenka

Plastová panenka o velikosti cca 16 cm s dlouhými blond vlasy svázanými do culíku, oblečená v modrých lesklých šatech se zlatým dekorem a se šňůrkou za krk.

Typ výrobku Item No: 4911158
Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Zdravotní
Nebezpečí

Uvedený výrobek obsahuje di-(2-ethylexyl)ftalát) (DEHP) v množství 17,1 % hmot.

Riziko obsahu DEHP v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány.  

Země původu Čína
Rozpor s

Výrobek nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Čárový kód 8713149111583
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 13.08.2013
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

  • Hepnarová 15.8.2013 07:05

    Plastové panenky, které jsou plné ftalátů najdete u každého Vietnamského prodejce, takže je zřejmě dovoleno v naší republice beztrestně trávit naše děti.

    reagovat

    R R

Přihlásit