Databáze nebezpečných výrobků

Style Lovely Girl panenka

Plastová panenka v podobě mořské panny vysoká cca 27 cm s tmavě hnědými dlouhými vlasy staženými do ohonu; oblečená do modrých šatů s nalepenými třpytkami a s ramínkem za krk. Panenka má na nohou růžové boty.

Typ výrobku ITEM NO: TT975-15
Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Zdravotní
Nebezpečí

Ve výrobku bylo zjištěno nadlimitní množství ftalátů. Výrobek obsahuje di-(2-ethylexyl)ftalát) (DEHP) v množství 15,3 % hmot. Riziko obsahu DEHP v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. 

Země původu Čína
Rozpor s

Výrobek nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Čárový kód 8590975009242
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 22.07.2013
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit