Databáze nebezpečných výrobků

POP GIRL Panenka

Plastová panenka o velikosti cca 11 cm s blond vlasy oblečená ve světle modré průhledné lesklé sukni a v žlutém či modrém lesklém topu se zelenou šerpou a růžovou květinou se skleněnými kamínky ve tvaru květu.

Typ výrobku Girl Fashion Series NO.5801, Panenka 3“, Item No.: 4914430
Kategorie Děti - Kosmetika
Riziko Zdravotní
Nebezpečí

Riziko obsahu DEHP v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje di-(2-ethylexyl)ftalát) (DEHP) v množství 20,7 % hmot.

Země původu Čína
Rozpor s

To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Čárový kód 87131149144307
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 29.12.2012
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit