Databáze nebezpečných výrobků

Panenka v kočárku MY BABY

Plastová panenka cca 10 cm vysoká se žlutými vlasy v barevných šatičkách je usazena v růžovobílém plastovém sportovním kočárku. Panenka v kočárku je zabalena v plastovém průhledném sáčku, který je uzavřen kartonovým potištěným štítkem. Na štítku se nachází anglické texty identifikující výrobek, země původu, upozornění na obsažené malé části a z toho vyplývající nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také přeškrtnutým symbolem 0-3), značka shody CE, symbol Zeleného bodu, texty v dalších cizích jazycích a dolepená papírová etiketa. Na dolepené etiketě jsou uvedeny následující texty v českém a slovenském jazyce: název výrobku „00410067 Panenka v kočárku“, adresa výrobce a dovozce, země původu, upozornění, že výrobek není vhodný do 3 let; upozornění na odstranění obalu z dosahu dětí, čárový EAN kód, symbol recyklace, značka shody CE a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Chemické
Nebezpečí

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) a diisononylftalátu (DINP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Podle některých studií DINP funguje jako endokrinní disruptor, tj. látka měnící funkci endokrinního systému (soustavy žláz s vnitřní sekrecí, produkující hormony).

Země původu Čína
Rozpor s

Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v množství 5,01 % hm a DINP v množství 2,84 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Čárový kód 8592190041670
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 25.04.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit