Databáze nebezpečných výrobků

Panenka Unique Model, Fashion Vogue

Plastová panenka v podobě mořské panny s dlouhými vlasy uložená v blistru připevněném na barevném papírovém kartonu. Na kartonu se nacházejí anglické texty identifikující výrobek (včetně kódu výrobku), recyklační symbol a anglické varování před nebezpečím udušení kvůli obsahu malých částí a s tím související informace o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem a symbolem 3+). Na dolepených etiketách se nachází název výrobku v několika jazycích (v češtině a slovenštině je to „hračka“), informace o nevhodnosti výrobku do 3 let v různých jazycích včetně češtiny (vyjádřeno také piktogramem), značka shody CE, symbol Zeleného bodu, adresa distributora a dovozce, země původu, neexistující čarový (EAN) kód, další kód výrobku a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

Typ výrobku NO.ZY88288, NGH8564499
Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Chemické
Nebezpečí

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány.

Země původu Čína
Rozpor s

Homogenizát obličejové části panenky obsahuje DEHP v množství 30,0 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Čárový kód 6991285644994 – kód neexistuje
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 25.07.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit