Databáze nebezpečných výrobků

Panenka TOYS BABY

Sada dvou plastových růžových poníků s růžovou hřívou a růžovým (větší poník) či modrým (menší poník) ocasem. Baleno v plastovém sáčku s růžovou papírovou přilbou. Na přední strany etikety se nacházejí nápisy identifikující výrobek (TOYS, BABY, Amy – na obrázcích kočárku a slunečníku, MADE IN CHINA), vymezení výrobku pro děti nad 3 roky (3+ YEARS, vyjádřeno také piktogramem), značka shody CE a piktogram Zeleného bodu. Na zadní straně etikety se nacházejí texty v jazyce anglickém a v jednom z asijských jazyků (země původu, tvrzení, že výrobek byl testován dle mezinárodních norem, nevhodnost výrobku pro děti do 3 let – vyjádřeno také piktogramem - kvůli obsahu malých částic a s tím související upozornění na nebezpečí udušení). Je zde dolepena bílá papírová etiketa s českým názvem výrobku, kódem položky a neexistujícím čarovým (EAN) kódem, uvedením země původu a neexistující firmy jako dovozce, upozorněním na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem) kvůli riziku polknutí malých částí, značkou shody CE, piktogramem Zeleného bodu, piktogramem druhu použitého materiálu obalu a symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

Typ výrobku Item No: 1408208
Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Chemické
Nebezpečí

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány.

Země původu Čína
Rozpor s

Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v menším z poníků v množství 32,1 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Čárový kód 1408208006300 - kód neexistuje
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 30.06.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit