Databáze nebezpečných výrobků

Panenka Sweet princess the First

sweet princess

Plastová panenka vysoká cca 24 cm s dlouhými vlasy a výraznýma očima. Přímo na panence je identifikace země původu (Čína). Výrobek je balen do papírové skládačky s průsvitným plastovým průhledem v čelní stěně. Na obalu se nacházejí anglické nápisy identifikující výrobek a zemi původu, kód výrobku, tvrzení, že výrobek byl testován podle mezinárodních norem, varování před nebezpečím udušení a s tím související upozornění na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let/36 měsíců (vyjádřeno také piktogramem), recyklační symbol, piktogram Zeleného bodu a značka shody CE. Na dolepených etiketách se nacházejí různé kódy (včetně zneužitého kódu patřícího firmě Johann Kotanyi), český název výrobku, neexistující firma jako dovozce, země původu, piktogram výrobku nevhodného pro děti do 3 let, recyklační symbol, značka shody CE, symbol Zeleného bodu, symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“) a částečně nesrozumitelné české varování s četnými chybami (hračka není vhodně pro děti do 3 let hrozi nedezpeči současti použivá se k účela k ne muž je určena).

Typ výrobku ITEM NO: TB-1856, 500182750082015, 4-360-28
Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Chemické
Nebezpečí

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány.

Země původu Čína
Rozpor s

Homogenizát obličejové části panenky obsahuje DEHP v množství 9,01 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Čárový kód 8590132418566 – byl zneužit kód patřící firmě Johann Kotanyi, Praha 6
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 10.10.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit