Databáze nebezpečných výrobků

Panenka Sweet, my fashion style

Plastová panenka s blond vlasy v různých šatech (v sadě je obsaženo 5 dalších šatů na převlečení). Výrobek je balen do papírové skládačky s průsvitným plastovým průhledem v čelní stěne. Na čelní straně se nacházejí anglické nápisy identifikující výrobek a určení hračky pro děti nad 3 roky věku (3+ Ages), na zadní straně kartonu se nacházejí další anglické texty identifikující výrobek včetně kódu, země původu, značky shody CE, symbolu  Zeleného bodu, varování řed nebezpečím udušení kvůli obsahu malých částí, piktogram výrobku nevhodného pro děti do 3 let, tvrzení, že výrobek byl vyroben podle mezinárodních norem a dalších informací. Na zadní stranu je dolepena bílá papírová etiketa s českým chybným názvem výrobku, kódem položky a neexistujícím čárovým (EAN) kódem, uvedením země původu a neexistující firmy jako dovozce, upozorněním na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem kvůli riziku polknutí malých částí, značkou shody CE, piktogramem Zeleného bodu, piktogramem druhu použitého materiálu obalu a symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram "basketbalisty").

Typ výrobku NO: 8820, Item No: JR 1408122
Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Chemické
Nebezpečí

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Homogenizát obličejové části panenky obsahuje DEHP v množství 30,8 % hm.

Země původu Čína
Rozpor s

Množství DEHP nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Čárový kód 8654188588820 - kód neexistuje
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 01.07.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit