Databáze nebezpečných výrobků

NO.503 Panenka Sweet days

Plastová panenka vysoká cca 27 cm, typu Barbie, s dlouhými vlasy, s textilními šaty různých barev. Panenka je balena v papírové skládačce s průhledem. Na skládačce jsou uvedeny anglické texty identifikující výrobek a další texty. Na přední straně jsou uvedeny texty (Sweet days, BEATIFUL FASHION START FROM HERE!, 3+). Na zadní straně skládačky jsou uvedeny texty v anglickém jazyce, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), dále je zde uvedeno tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem, země původu, označení shody CE, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“) a kód NO.503, upozornění v několika jazycích. Na dolepené etiketě jsou uvedeny informační české texty s chybami (Dovoxce:, Hračka není vnodná pro deti do 3 lethra, Obsanuje zmuečasti, Země puvodu. čina), neexistující EAN kód a označení ITEM NO 503AA, označení shody CE, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí, symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let.

Kategorie Děti - Děti - vybavení
Riziko Chemické
Nebezpečí

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 12,1 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Země původu Čína
Čárový kód 8141740105357
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 10.01.2018
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit