Databáze nebezpečných výrobků

Panenka Sofia the First

Sada tří plastových panenek s dlouhými vlasy a v různých šatech. Součástí sady je figurka sněhuláka v podobě psa. Výrobek je balen do papírové skládačky s průsvitným plastovým průhledem v čelní stěně. Na obalu se nacházejí anglické nápisy identifikující výrobek a určení hračky pro děti nad 3 roky věku (3+), země původu, kód výrobku, tvrzení, že výrobek byl testován v souladu s mezinárodními normami, varování před obsahem malých částí a s tím související upozornění na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), značka shody CE, symbol Zeleného bodu a recyklační symbol. Na zadní stranu je dolepena bílá papírová etiketa s českým názvem výrobku („Dětské“), kódem položky a neexistujícím čarovým (EAN) kódem, uvedením země původu a českého distributora s chybami, upozorněním na nevhodnost pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), značka shody CE, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

Typ výrobku NO.SF-9
Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Chemické
Nebezpečí

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány.

Rozpor s

Homogenizát obličejové části panenky obsahuje DEHP v množství 18,0 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Čárový kód 8595573001570 – kód neexistuje
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 25.07.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit