Databáze nebezpečných výrobků

Panenka Shun

Plastová panenka cca 10 cm vysoká s dlouhými světlými vlasy. V sadě se nachází další 3 ks šatů, stříbrná hůlka s hvězdou a koník s růžovou hřívou a ocasem. Panenka je balena do barevné papírové skládačky s plastovou průhlednou čelní stěnou. Na kartonu se nachází nápis Shun, kód výrobku, v angličtině uvedená země původu a varování před nebezpečím udušení kvůli obsahu malých částí a s tím související upozornění na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), značka shody CE, symbol Zeleného bodu a recyklační symbol. Na bílé papírové dolepené etiketě se nachází český název výrobku (PANENKA), kód výrobku, neexistující čarový (EAN kód), neexistující dovozce, země původu, upozornění na nevhodnost pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem) z důvodu rizika polknutí malých částí, značka shody CE, symbol Zeleného bodu, piktogram druhu materiálu obalu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

Typ výrobku NO:3808, Item No: JR1408204
Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Chemické
Nebezpečí

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány.

Země původu Čína
Rozpor s

Homogenizát obličejové části panenky obsahuje DEHP v množství 39,2 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Čárový kód 1408204004400 – kód neexistuje
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 25.07.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit