Databáze nebezpečných výrobků

Dressing Table panenka s doplňky

Hlášení RAPEX 47/2021

Panenka s měkkými plastovými doplňky z PVC a toaletním stolkem vydávajícím zvuk. Výrobek je na baterie. Design hračky je velmi podobný filmu Ledové království od společnosti Disney.

Zabaleno v kartonové krabici s průhlednou plastovou částí vpředu.

Typ výrobku T2089, 13410
Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Chemické, ohrožení životního prostředí
Nebezpečí

Plast v hlavě a nohách panenky obsahuje nadměrné množství bis(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP), diisononylftalátu (DINP), dibutylftalátu (DBP), diisobutylftalátu (DIBP) a chlorovaných parafínů s krátkým řetězcem (SCCP) (naměřené hodnoty až 25,2 %, 1,4 %, 4,3 %, 0,5 %, 0,17 % a 0,24 % hmotnostních). Pájka v hračce obsahuje nadměrné množství olova a kadmia (naměřené hodnoty až 66,5 %, resp. 0,4 % hmotnostních). Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí a způsobit možné poškození jejich reprodukčního systému a jater. SCCP přetrvávají v životním prostředí, při nízkých koncentracích jsou toxické pro vodní organismy a bioakumulují se ve volně žijících zvířatech a lidech, což představuje riziko pro lidské zdraví a životní prostředí. Olovo a kadmium představují riziko pro životní prostředí.

Země původu Čína
Padělek Ano
Rozpor s

Výrobek nesplňuje požadavky nařízení REACH a směrnice Komise o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS2).

Čárový kód 7392870134101
Země záchytu Ohlašující: Švédsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi

Dobrovolná opatření: stažení výrobku z trhu (dovozce).

Platné od: 29/10/2021

Datum publikace 30.11.2021
Zdroj: RAPEX - jednotný trh EU

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Poprvé zveřejněno v angličtině v rámci Týdenního přehledu notifikací RAPEX Generálním ředitelstvím pro zdraví a ochranu spotřebitele Evropské komise na oficiální stránce Evropské unie "Europa" prostřednictvím Rychlého výstražného systému EU pro nepotravinářské spotřebitelské výrobky (RAPEX) http://ec.europa.eu/rapex © European Union, 2005 - 2022 Oficiální kontaktní místa členských zemí a zemí EFTA-EEA poskytují informace v těchto týdenních přehledech. Podle ustanovení Přílohy II.10 ke směrnici o všeobecné bezpečnosti výrobků (2001/95/ES) nese odpovědnost za informaci notifikující strana. Komise nepřebírá žádnou zodpovědnost za přesnost poskytnutých informací. Český překlad: © dTest, o.p.s., 2022. Odpovědnost za překlad nese dTest, o.p.s.

Přihlásit