Databáze nebezpečných výrobků

Panenka Rikki, Mermaid girl

Plastová panenka v podobě mořské panny o velikosti cca 28 cm s dlouhými vlasy sepnutými do ohonu s různobarevnými ploutvemi. Panenka je oblečena do různobarevného vršku (podprsenky) a krátké sukýnky ozdobené na horním i dolním lemu bílou krajkou. Na zádech panenky může být vyražen číselný kód 03-2014 nebo 177509-01976-00-010115 – tento kód pak společně označením zemí původu a názvem výše vypsané firmy z USA. Výrobek je balen do plastové průhledné skládačky.

Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Chemické
Nebezpečí

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány.

Země původu Čína
Rozpor s

Homogenizát z obličejové části panenky obsahuje DEHP v množství 36,9 % hm. a homogenizát z ploutví 44,2 %. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 01.07.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit