Databáze nebezpečných výrobků

Panenka Prestige Fashion Girl, Toys & Candies

Plastová panenka s různě barevnými vlasy v šatech různých barev je uložena v průhledném plastovém vajíčku různých barev společně se zabaleným bonbonem. Obal je přelepen etiketou s vícejazyčnými texty identifikujícími výrobek, čárovým (EAN) kódem, upozorněním na nevhodnost hračky pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem) a značkou shody CE. Další texty se vztahují k vložené cukrovince.

Kategorie Děti - Děti - vybavení
Riziko Chemické
Nebezpečí

V hlavičce panenky byl zjištěn DEHP v množství 21,5 % hm. Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány.

Rozpor s

DEHP nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Čárový kód 8680945411905
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 06.09.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit