Databáze nebezpečných výrobků

Panenka Perfekt Princess, Pony With Doll

Plastová panenka s růžovými vlasy zapletenými do dvou copánků v růžových lesklých šatičkách a růžových botičkách s růžovým koníkem, který má průhledná růžová křídla. Koník s panenkou je uložen v barevné papírové krabičce s průhlednou plastovou čelní stěnou. Na přední straně krabičky je název výrobku. Na zadní straně krabičky se nachází vícejazyčná upozornění na obsažené malé části a z toho vyplývající nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také přeškrtnutým symbolem 0-3), název výrobku, země původu, neexistující EAN kód, značka shody CE, symbol Zeleného bodu, a číselné údaje Item no. 22004, Item no. 261991, SKU26199101, Y/YS 16. 

Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Chemické
Nebezpečí

Výrobek obsahuje DEHP. Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány.

Země původu Čína
Rozpor s

Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v hlavičce panenky a v křídlech koníka v množství 21,4 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Čárový kód 2619916000011 (neexistuje)
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 19.09.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit