Databáze nebezpečných výrobků

značení dle dolepené etikety: Panenka s vozíkem/kočárkem, Item No: 4913015, B: 36 Panenka PengDa

Distributoři dle značení: u výrobku značeného jako „Panenka s vozíkem“:  SECURE, s.r.o., Příkop 834/8, 602 00  Brno, IČ: 26947714 (nedohledatelná firma) u výrobku značeného jako „Panenka s kočárkem: Oala Market s.r.o., Holubinkova 4, 104 00  Praha, IČ: 28296451 (nedohledatelná firma)

Distributor dle nabývacího dokladu: PODMIX, s.r.o., Tiskařská 599/12, 108 00 Praha – Malešice, IČ: 28898842

Prodejce:  Luyen Le Hong, ČSA 124/11, 785 01 Šternberk, IČ: 61333875 (prodejna: Centrum levného nákupu MAJKA – RODINA, Havlíčkova 1371, 516 01 Rychnov nad Kněžnou)

Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Zdravotní
Nebezpečí

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 21,82 % hm.

Země původu Čína
Rozpor s

Nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Čárový kód 8713149130157
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 21.03.2014
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit