Databáze nebezpečných výrobků

Panenka My Fashion Beautiful Girls, ITEM NO: HD 37465

Plastová panenka typu Barbie vysoká cca 25 cm s větší hlavou a růžovými vlasy s krátkými (nad kolena) květovanými šaty na bílém podkladu a s ozdobným lemem na živůtku. Hračka je balena v papírové skládačce s plastovým průhledem. Na obalu se nacházejí anglické nápisy identifikující název výrobku a vymezení výrobku pro děti ve věku 3 roky a výše, což je v rozporu nejen s piktogramem na české etiketě, ale také s anglickým textem na jiném místě obalu.

Dovozce dle značení: Z & D GLOBAL S. R. O. (firma neexistuje)

Prodejce: Thai Anh Phan, S. K. Neumanna 278/25, 500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí, IČ: 27540758

Typ výrobku značení dle dolepené etikety: hracka, ITEM NO: HD 37465,EAN kód neodpovídá žádné existující zemi
Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Zdravotní
Nebezpečí

Výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 24,8 % hm.

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány.

Země původu Čína
Rozpor s

Limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Čárový kód 8545233374655
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 16.01.2015
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit