Databáze nebezpečných výrobků

Panenka MY BABY

Sada 3 ks plastových panenek o velikosti cca 10 cm s dlouhými vlasy v různých barvách staženými gumičkou do ohonu. Panenky s výraznýma očima v červených botách jsou oblečeny do různě barevných šatů, živůtek šatů je ozdoben barevnou růží. Hračky jsou uloženy v plastovém průhledném sáčku v horní části uzavřeném růžovým kartonem, na kterém je uveden název výrobku, země původu, značka shody CE, piktogram Zeleného bodu a anglické varování před nebezpečím udušení kvůli obsahu malých částí a s tím související vymezení výrobku pro děti nad 3 roky (vyjádřeno také piktogramem).

Výrobce: Jin Xiong Da Trading Center, Yixiu Garden, Yutan Road, Chenghai Shantou, Guangdong

Dovozce: Mikro Trading a.s., 691 45 podivín 991, IČ: 47905522

Distributor: Moravel a.s., Sladkovského 42, 783 71 Olomouc – Holice, IČ: 45192511

Prodejce:  Moravel a.s., Sladkovského 42, 783 71 Olomouc – Holice, IČ: 45192511 (prodejna: Moravel, Těreškovové 2270/37, Karviná – Mizerov)

Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Zdravotní
Nebezpečí

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 25,1 % hm.

Země původu Čína
Rozpor s

Nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Čárový kód 8592117406186, 4468260017544
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 05.08.2014
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit