Databáze nebezpečných výrobků

GUIYAN TOYS FACTORY Panenka Modern Girl, MODERN FASHION TRENDS

Malá plastová panenka o velikosti cca 16 cm s oranžovými vlasy staženými do culíku, oblečená v šatech s motýlkem na prsou a obutá v lodičkách. Jednotlivé kusy se mohou barevně lišit. Hračka je balena v plastovém průhledném oválném tubusu s anglickým označením výrobku a s obrázkem třech mladých dívek na přední části.

Distributor dle značení: Oala Market s.r.o., Holubinkova 4, 104 00 Praha, IČ: 28296451 (nedohledatelná firma)

Distributor dle nabývacího dokladu: PODMIX, s.r.o., Tiskařská 599/12, 108 00 Praha – Malešice, IČ: 28898842

Prodejce:  Luyen Le Hong, ČSA 124/11, 785 01 Šternberk, IČ: 61333875 (provozovna: Obchodní centrum LYLY, ČSA 124/11, 785 01 Šternberk)

Typ výrobku značení dle dolepené etikety: Panenka v krabici 17 cm, Item No 4910070, B: 576
Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Zdravotní
Nebezpečí

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 30,39 % hm.

Země původu Čína
Rozpor s

Nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Čárový kód 8713149100709
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 21.03.2014
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit