Databáze nebezpečných výrobků

Panenka Merida

Panenka s hlavičkou z měkčeného plastu s dlouhými červenými rozpuštěnými vlasy je oblečena v modrozlatých šatech s lesklými ornamenty. Panenka je uložena v modré papírové krabičce s průhlednou plastovou čelní stěnou. Na krabičce jsou uvedeny anglické texty identifikující výrobek, země původu, nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také přeškrtnutým symbolem 0-3), značka shody CE, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol, číselný údaj NO.M9322 a dolepená papírová etiketa. Na etiketě je uveden údaj NV2-72-60, název výrobku, země původu, upozornění, že výrobek není vhodný pro děti do 3 let, adresa neexistujícího dovozce, značka shody CE a neexistující EAN kód.

Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Chemické
Nebezpečí

Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v hlavičce panenky v množství 34,0 % hm. Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány.

Země původu Čína
Rozpor s

DEHP nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Čárový kód 6902214417268 (neexistuje)
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 06.09.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit