Databáze nebezpečných výrobků

Panenka Maleficient

Plastová panenka ve stylu „královny černé magie“ o velikosti cca 32 cm s černými vlasy upravenými do dvou rohů je oblečena do černých šatů s vázáním na krk. Výrobek je balen do papírové skládačky s průsvitným plastovým průhledem v čelní stěně. Na čelní straně se nachází nápis MALEFICIENT a číselné vymezení výrobku určeného pro děti nad 3 roky (3+). Na zadní straně skládačky se nacházejí texty v jazyce anglickém a v jednom z asijských jazyků (země původu, tvrzení, že výrobek byl testován dle mezinárodních norem, nevhodnost výrobku pro děti do 3 let kvůli obsahu malých částic) a kód výrobku. Je zde dolepena bílá papírová etiketa s českým názvem výrobku, kódem položky a neexistujícím čarovým (EAN) kódem, uvedením země původu a neexistující firmy jako dovozce, upozorněním na nevhodnost výrobku pro holčičky do 3 let (vyjádřeno také piktogramem) kvůli riziku polknutí nebo vdechnutí oddělitelných částí a značkou shody CE. Na dně skládačky se nachází značka shody CE, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a anglické varování před nebezpečím udušení kvůli obsahu malých částí a s tím související informace o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let – vyjádřeno také piktogramem.

Typ výrobku NO.1388
Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Chemické
Nebezpečí

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány.

Země původu Čína
Rozpor s

Homogenizát obličejové části panenky obsahuje DEHP v množství 30,0 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 01.07.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit