Databáze nebezpečných výrobků

Panenka Little Angel, Guangda

Plastová panenka o velikosti cca 11 cm s fialovými vlasy upravenými do drdolu oblečená do různých šatů. Výrobek je balen do papírové skládačky s průsvitným plastovým průhledem v čelní stěně. Na čelní straně i zadní straně se nacházejí anglické nápisy identifikující výrobek a určení hračky pro děti nad 3 roky věku (3+ ), na zadní straně kartonu se nacházejí další anglické texty identifikující výrobek včetně kódu, země původu a varování před nebezpečím udušení kvůli obsahu malých částí. Na dně skládačky se nachází značka shody CE, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a piktogram výrobku nevhodného pro děti do 3 let.

Typ výrobku NO 300, 300 A
Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Chemické
Nebezpečí

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány.

Země původu Čína
Rozpor s

Homogenizát obličejové části panenky obsahuje DEHP v množství 27,7 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 01.07.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit